Alliansens jobbpolitik Vs de rödgrönas

Alliansen presenterade i fredags (7/10) ytterligare en del av den skuggbudget de ska presentera i sin helhet den 10/10. Nedan kommenteras delar ur den kortfattat.

Alliansen: Ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen.
Regeringen: Helt ta bort de sänkta avgifterna och därmed göra det dubbelt så dyrt (eller fyra gånger så dyrt om man ser på dagens förslag från Alliansen) att anställa unga.

Kommentar: Dessa pengar ska gå till att skapa jobb inom det offentliga istället – dvs privata jobb är inte lika viktiga. Den enda bransch som tas upp som exempel är restaurangbranschen, men det finns många andra som använder sig av unga anställda. Det är ofta som småföretagare anställer unga och det är dessa som det slår hårdast mot. För större företag gör en ökad arbetsgivaravgift inte stor skillnad, men för mindre är det avgörande för vem de ska anställa.

Alliansen: Inga höjningar av skatter på arbete och företagande
Regeringen: Marginalskatten ökar till ca 60% för de som tjänar 50.000 kronor eller mer. Gränsen för den statliga inkomstskatten sänks. Det ska även införas en särskild löneskatt för äldre.

Kommentar: Höjd skatt innebär, naturligtvis, mindre pengar i plånboken. Detta drabbar den privata konsumtionen och påverkar intäkterna staten får från momsen negativt. Även sparandet minskar när den disponibla inkomsten sjunker. Den särskilda löneskatten för äldre innebär att arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt för aktiv näringsverksamhet för personer födda 1937 och tidigare kommer att bli 5,6 procent. Motsvarande avgift för personer födda mellan 1938 och 1949 blir 15,81 procent. Detta kommer samtidigt som vi har en åldrande befolkning där vi borde främja äldre arbetskraft då vi lever längre och längre. Med regeringens förslag lönar det sig inte att vara driftig, välutbildad, ung eller äldre.

Alliansen: Att behålla RUT-avdraget oförändrat
Regeringen: Läx-RUT tas bort helt och resterande RUT halveras.

Kommentar: Att ta bort läx-RUT helt slår inte bara på de elever som nu blir utan läxhjälp, utan även på de som arbetar med det. Majoriteten av anställda hos dessa företag är ungdomar som arbetar deltid bredvid t.ex. studier. Här åstadkommer regeringen den klassiska dubbelstöten: det blir dubbelt så dyrt att behålla sina anställda och dubbelt så dyrt för de som är intresserade av tjänsterna. Argumentet för att ta bort läx-RUT kan omskrivas till ”om inte alla har råd med läxhjälp ska ingen få det”. 7 av 10 som använder sig utav läx-RUT är dessutom inte höginkomsttagare, utan familjer med en inkomst under 32.000 kronor i månaden.

Alliansen: Att förutsättningarna prövas för att bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Att förutsättningarna prövas för att bygga ut järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner. Att verksamheten vid Bromma flygplats bevaras och utvecklas.
Regeringen: Allt ska utredas. Förbifarten och Bromma ska läggas ner, Slussen ska utredas från grunden igen.

Kommentar: Skatten för Stockholm ökade med 35 öre, vilket beräknas generera ca 700 miljoner. Pengarna skulle till största del gå till skolan. Pausen av Förbifarten beräknas att kosta i rena pengar (utan att ta med socioekonomiska faktorer och eventuella avslutningsavgifter till entreprenörer) ca 700 miljoner. Det betyder att skattehöjningen oavkortat går till att betala förseningsavgifterna till Förbifarten och inte en krona är över till skolorna. Arlanda klarar inte av att ta över Brommas flyg (läs mer här). Slussens utredningar har redan tagit 20 år, för regeringen verkar det inte spela någon roll om det tar ett par år till, trots att utredningarna är färdiga.

Alliansen:  Energiöverenskommelsen ligger fast för långsiktighet om en inriktning som syftar till att ge trygg energiförsörjning med god konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Oförändrad energiskatt i dagsläget.
Regeringen: Höjd skatt på kärnkraft. Höjd energiskatt på dieselbränsle, 20 öre per liter.

Kommentarer: Det blir dyrare att producera el, vilket slår på industrin som använder stora mängder varje månad. Dieselskatten påverkar åkeribranschen som är beroende av bränslet oavsett vad det kostar. Det kan komma att kosta många jobb då industrin tvingas strukturera om för att behålla marginalerna och ökar risken för användandet av utländska åkerier.

Alliansen: Vinster i välfärden ska begränsas genom kvalitetskrav.
Regeringen: Vinster i välfärden ska förbjudas, för att vara kvar måste de omforma bolaget till AB(svb) – bolag med särskild vinstbegränsning.

Kommentarer: De viktigaste anledningarna till att bolagsformen AB(svb) motverkar incitament att starta, driva och utveckla företagen är bland annat att:

  • Ingen eller begränsad möjlighet till återbetalning på ägarens investerade tid, kunskap och kapital. (Varför skulle då en entreprenör satsa allt på att göra ett så bra arbete som möjligt?)
  • Svårigheter att resa externt kapital inklusive begränsade möjligheter till banklån i en bransch som av långivarna redan anses ha hög risk på grund av framtida intäkter.
    Potentiella svårigheter att sälja företaget samt begränsade möjligheter att få avkastning på det värde som bolaget har skapat.
  • Kraven på ägarnas likviditet samt ägarens förmåga och vilja att ta risk blir därmed betydligt högre i ett bolag med särskild vinstbegränsning blir därmed betydligt högre än i ett vanligt aktiebolag. Det i kombination med lägre potentiell avkastning leder sannolikt till minskad mångfald i välfärden.

Sammanfattningsvis är det uppenbart hur regeringens budget inte främjar företagande eller anställningar. Den privata sektorn straffas hårt av många skattehöjningar utan att några riktiga arbetsreformer presenteras.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s