Public Service opartiskhet bör kraftigt ifrågasättas

Kent Asp är professor i journalistik vars forskningsområden är politisk kommunikation, medielogik och mediekvalitet. I under 2013 skrev han en rapport om den svenska journalistikens snedvridna representation. Siffrorna är med andra ord inte dagsfärska men visar på ett oroväckande samband mellan den mediala rapporteringen och journalisternas partisympatier.

I ett tidigare inlägg om det bristande mediedrevet mot Miljöpartiets skandaler resonerades det om den rödgröna journalistkåren medvetet undvikit att öppet kritisera de partier som står dem själva närmast.

Att tidningar som SvD och Aftonbladet har journalister som har sina sympatier åt ena eller andra hållet är ter sig naturligt då de inte är oberoende, men av Public Service-bolag som SVT borde man förvänta sig en jämnare fördelning.

Frågan som besvarades löd: Vilket parti tycker du bäst om idag?
Journalistenkäten och enkäten till allmänheten besvarades under perioden oktober 2011 – februari 2012.

Journalisters partisympatier

Hela journalistkårens partisympatier

Här är de rödgrönas (V, S och Mp) samlade sympatier 70% mot Alliansens 29% – SD sitter utanför blockpolitiken med 1%

SVTs partisympatier

Sveriges Televisions Partisympatier

Tittar man endast på Sveriges Television blir bilden ytterligare snedvriden till de rödgrönas fördel. Deras samlade sympatier blir 83% mot Alliansens 17%.

Allmänhetens partisympatier

Allmänhetens Partisympatier

Allmänhetens sympatier är mer jämna. De rödgröna hamnar på 45% medan Alliansen hamnar på 49% med SD utanför med 3%. Hela rapporten går att läsa här.

Det finns inom Sveriges Television en majoritet för de rödgröna på 83% mot 17%. Om ett parti eller en politisk riktning ges en särställning i rapporteringarna leder det till ett demokratiskt problem, menar Kent Asp. (Journalisten.se 11/05)

Det är ett demokratiskt problem

Det kan finnas flera förklaringar till varför journalistkåren är till övervägande del rödgrön. Det är möjligt att journalistkåren är vänstervridna, eftersom de rent ideologiskt anser sig vara ifrågasättande och stå upp mot ”orättvisor” och därmed söker sig till yrken där de får möjligheten att ventilera detta.

Hur man än väljer att se på det är det ett stort problem att Sveriges Television, som ska vara politiskt neutrala har en såpass tydlig favorisering. Svt skriver själva att ”SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.” (Svt.se)

Problemet uppkommer när journalisterna inte är opolitiska/opartiska i sin rapportering och därmed påverkar opinionen på ett sätt som gynnar deras ideologi. Sifo gjorde en undersökning om mediernas rapportering om aktörerna i riksdagsvalet 2014 och den visar tydligt vad Kent Asp sade tidigare i sin rapport: Miljöpartiet gynnas starkt av den rödgröna journalistkåren. Även Feministiskt Initiativ gynnas oproportionellt mycket med tanke på att de inte ens satt i Riksdagen – eller i någon kommun – innan valet. Hela Sifos rapport går att läsa här.

Hur medierna har rapporterat om aktörerna

Medias rapportering om partierna

 

Det är inte mycket den enskilde kan göra åt detta, men det är oerhört viktigt att man är medveten om den vinkling som sker i media och att man är källkritisk till vad man hör och läser.

Hur SvT har rapporterat om aktörerna

SVT Rapports rapportering om partierna

 

Att Sveriges Television som ska vara politiskt obundet gynnar Miljöpartiet och missgynnar Moderaterna på ett såpass tydligt sätt bör uppmärksammas och påpekas så ofta möjlighet ges. Men hur får man en medial uppmärksamhet när det är medierna som är problemet?

Annons

26 tankar på “Public Service opartiskhet bör kraftigt ifrågasättas

  • Det syns på det sätt som visas i de 2 sista graferna. Där ser man att det finns en snedvriden rapportering om de olika partierna.
   Detta kan vara en anledning till varför en moderat minister tvingades avgå efter en obetald tv-avgift, men Romson sitter kvar efter alla sina miljöfarliga fadäser.

   Gillad av 2 personer

   • Alexander Guzman, den här svarskommentaren är ett bra exempel på hur rapportering vinklas och underminerar samhällsrapporteringen. Ingen moderat har tvingats att avgå efter ”en obetald tv-avgift” utan pga att i) hon aldrig någonsin i hela sitt liv har betalat tv-avgiften i Sverige, och ii) eftersom densamme anställt svart arbetskraft.

    Du klagar på vinklad samhällsrapporteringen men vilseleder själv dina läsare med partisk och felaktig information som syftar till att vinkla ett faktiskt händelseförlopp till en mindre engångsbagatell när det egentligen handlar om ett mångårigt och systematiskt bedrägligt agerande. Skulle du inte kalla det hyckleri? Kastar du inte sten i glashus?

    Med en enda mening illustrerar du väl varför vi som konsumerar både traditionell och ny media måste vara vaksamma och ifrågasätta snedvriden samhällsrapportering.

    Källa: http://www.dn.se/nyheter/politik/stego-chilo-arg-men-inte-knackt/

    Gilla

  • Rapporteringen kring dålig vård i äldreomsorgen är ett bra exempel. Om en 94-åring på ett Carema-ägt boende missköts ställs alltid frågan om inte privata äldreboenden borde förbjudas. Men om 94-åringen bodde på ett kommunalt äldreboende ställs aldrig frågan om kommunerna borde förbjudas bedriva äldreomsorg. Och om den privata vårdens dåliga resultat beror på kommunala regler är det nästan aldrig kommunen som ställs till svars, utan den privata vårdgivaren.

   En mer subtil skillnad är att många journalister tror att världsekonomin är statisk, och att X bara kan bli rik om Y samtidigt blir fattig. Just den statism som V, MP och FI ständigt uppvisar. Det har blivit bättre de senare åren (svårt att förneka att en miljard asiater fått det bättre), men är fortfarande ständigt närvarande.

   Gillad av 1 person

 1. Känner spontant att de här diagrammen bara speglar verkligheten. Det rapporteras generellt mer positivt om partier det går bra för och mer negativt om partier på väg utför.

  Moderaterna rasade i mätningarna – inte så konstigt att media rapporterar om det. Omvänt med F!. Media rapporterar om det som sticker ut, det som avviker från det normala, och att ett feministiskt parti är nära att ta en riksdagsplats händer inte varje dag.

  Men MP då? Kanske massa positiv rapportering efter succén i EU-valet? Skandalerna uppdagades ju EFTER valet.

  Om man ser/hör något opartiskt i public service bör man anmäla till Myndigheten för radio och TV.

  Gilla

  • ”Det rapporteras generellt mer positivt om partier det går bra för och mer negativt om partier på väg utför.”

   Hehe, nja, det är nog troligare att media påverkar vad folk tycker genom sin rapportering än att folks åsikter bara ändras av sig själv och att media skriver om dem. Media är ett fruktansvärt kraftfullt redskap, det vet alla stater om, både demokratiska och diktaturer.

   Gillad av 1 person

   • Beroende på vad media väljer att lyfta fram så ändras opinionen. Att det då är en tydlig vinkling i det som presenteras leder till ett nyanseringsproblem. ”Out of sight, out of mind” är något som används frekvent, det var bland annat det som förmodligen ledde till att Romson inte behövde avgå efter sina miljöfadäser medan den moderata ministern tvingades avgå relativt snabbt pga en obetald tv-licens.

    Gilla

 2. Detta bevisar inte att något om objektivitet. Det antyder att det kan finnas ett samband, men samband och orsak inte samma sak. T.ex kan man tänka sig följande: journalister är mer insatta i politik än svenskar i gemen, moderaternas politik/politiker är dålig/dåliga. Då kommer man också få det resultat som visas. Hela undersökningen bygger dessutom på ett felaktigt antagande om att alla partier ”förtjänar” samma typ av rapportering. För att bli trovärdigt måste man först se till att tvätta bort sådant och inte bara räkna artiklar. Så slutsatsen kan vara korrekt – avsaknaden av kritik mot Mp tyder på det, men denna rapport visar det inte.

  Gilla

  • Occhams razor. Ser det ut som en katt och säger ”Mjau” så är det förmodligen en katt.

   Media – framförallt SVT – har en väldigt opartisk vinkling. Se kritiskt på hur de rapporterar och du kommer väldigt snart inse detta. Med tanke på din kommentar ser du nog inte kritiskt, utan snarare sitter du och myser när SVT rapporterar och ständigt ger vänsterblocket sista kommentaren.

   I sak har du rätt men din kommentar om att moderaternas politik skulle vara ”dålig” fäller hela resonemanget. Tyvärr resonerar nog SVT som du. Högern har ju fel, så varför ska vi låta dem få samma förutsättningar?

   Rätt vanligt sätt att argumentera från vänsterhåll. Det må vara orättvist, men eftersom vi har rätt spelar det ju ingen roll. Hah!

   Gillad av 1 person

 3. Pingback: Dagens NOSS! | Ugglerier

 4. Ang kommentar 12 dec kl 21.41.

  Det kan vara värt att betänka att till fadäserna på Mp:s sida även hör att 5 av deras 6 ministrar tagit (tar?) droger. Det är anmärkningsvärt drogliberal inställning när man sitter i en regering som ser droger som ett stort samhällsproblem. Kan du förklara hur det kan komma sig att denna fråga var utagerad efter någon enstaka artikel? Glöm då inte att Sahlin fick avgå efter Tonlerone-affären! Menar du verkligen att det är Guzman och Asp som har fel???

  Gillad av 1 person

 5. > Att tidningar som SvD och Aftonbladet har journalister som har sina sympatier

  Man kan lätt se på nyhetsvärderingen att Svenska Dagbladet bemannas av samma miljöpartister och radikalvänster som resten av svensk gammelmedia. Det gör tidningen rätt tråkig. Klimat, genus, diskriminering och rasistattacker må vara dessas största intresse men för oss andra är det tjatigt. Dessutom kan man tvivla på mycket av det som påstås. Sanningen väger lätt på en svensk tidning. På webben kan man ofta rätt lätt finna en välinformerad röst utanför de svenska journalisternas trånga ekokammare.

  Gilla

 6. Hade varit intressant att se en motsvarande undersökning från när de rödgröna satt vid makten. En delorsak till resultatet skulle kunna vara att makten granskas mer kritiskt. Tror inte det ger hela skillnaden, men bör ha viss inverkan.

  Gilla

 7. Konstaterar att det är en ensidigt maskulin diskussion. Tänker att slutsatsen att det är en rödgrön majoritetsvinkling känns fel ur min synpunkt. Det framgår att merparten tillfrågade i massmedia är personer som relaterar till miljöpartistiska värderingar vilket väl beror på ett ökat miljötänkande p g a yrkets art. Sen kan man ju fundera över var alla som är tillfrågade bor.Här i mitten av Sverige /som inte är stockholm/ är problemet att media utarmas och merparten av bevakningen har flyttat härifrån samt att material som publiceras delas med många tidningar. Ur min synpunkt bevakar media inte tillräckligt det som är viktigt för oss här utan har en ”storstadsvinkling” . Om tillfrågade journalister huvudsakligen finns i storstadsområdena så speglar väl det de politiska värderingarna där? Det har blivit en stor segregation mellan storstad och landsort men vi är ju fortfarande några som bor här ute också.

  Gilla

  • Kan du förklara varför detta med en maskulin diskussion är relevant. Jag har så svårt för denna konstanta diskussion här i Sverige… kan vi inte glömma hela genus tramset, värna om jämlikhet, men föra en sak diskussion om ämnet.

   Tyvärr anser jag att vinklingen klart lyser i hur saker framställs. Det är synd då journalister inte är objektivt kritiska på ett realistiskt sätt. Att man tillåter partier so FI att köra med program med delar som är totalt huvudlösa och sedan ignorera delar som hur man tänker finansiera allting är obegripligt. Ett sådant parti borde ju total sågas då de saknar förutsättning för att föra igenom sitt parti program i en verklig värld.

   Att man ifrågasätter höga vinster i t.ex. äldreomsorgs bolag kan vara helt Ok, men då borde man ju bevisa att tjänste är dyrare och av samma eller lägre kvalitet. Just nu verkar det ju mera som avåndsjuka för att någon annan klarat det bättre.

   Gilla

 8. Detta är väl eg bara en liten del av problemet eller hur?
  Media rapporterar om det som de tror ska sälja, det är nog den verkliga grunden.

  Det som handlar om sånt som folk inte känner till, namn som inte får folk att titta en
  extra gång är inte lika intressant.
  Sen vinklas det utifrån vad man vill få fram dessutom men tror det var länge sedan, om någonsin, som vi hade en objektiv, opartisk mediatäckning inom några medier över huvud taget.
  Ett exempel på detta synliggörs om vi tittar på Almedalsveckan och rapporteringen därifrån. Jag vet att det fanns små partier som tex Enhet och Partiet de Fria där.

  Hur många tidningsartiklar/nyhetsinslag har ni sett om dem?

  Har du inte ett känt namn så har du väldigt liten chans att få din röst hörd via medier.
  Tyvärr är det så vi kan fortsätta ha en liten ”elitklick” som syns, hörs och får tjänster medan andra, som kanske har massor att ge, eller som skulle göra nytt, annorlunda, aldrig får chans att komma fram.
  Det är en förlust inte bara för dem utan för alla oss andra.

  Gilla

  • Mycket intressant att höra honom förklara sin forskning. Det är upplyftande att höra att vinklingen i media är relativt liten, även om det finns perioder då den är uppenbart vriden (som under valet, vilket visar sig i de andra graferna som inte baseras på Kent Asp:s rapporter). Springer du på honom igen får du hälsa och berätta att politikdelen/jag tar till mig det han berättar och fann utlägget intressant!

   Gilla

 9. Pingback: SVT synar sig själv för att avliva ”påståenden” | Varjager's Weblog

 10. Pingback: Avskaffa statens grepp över medierna – MED-bloggen

Lämna ett svar till Adam Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s