Kan Löfven få igenom en Socialdemokratisk budget?

Nu har Löfven gjort sin regeringsförklaring och påbörjat nästa steg i att få till en hållbar regering. Han har ett par veckor på sig att presentera sin budget tillsammans med Miljöpartiet. Denna budget skall sedan ligga till grund för framtida reformer och spegla den poltik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill föra – som de redan tagit upp tidigare i veckan.

Men i och med rådande parlamentariska läget där S och Mp har en historiskt svag regering så uppstår det svårlösta problem när det gäller att få igenom deras budget.

1. Socialdemokraterna kan inte få igenom en ”ren” S:budget utan måste anpassa sig efter Miljöpartiet, och tvärtom. Båda måste ge eftergifter och förhandla, vilket i sig inte är ovanligt. Det som däremot är anseendeväckande är hur ett av Sveriges minsta partier får en såpass stor roll i hur Sverige skall styras. Miljöpartiet har dessutom fått ge vika i många av sina kärnfrågor, vilket antyder att deras vilja att regera är större än deras vilja att föra sin egen politik. Detta borde vara svårt för Miljöpartiets väljare att svälja.

2. Vänsterpartiet måste få ett reellt inflytande så att de inte lägger ner sin röst, vilket leder till att både Mp och S tvingas frångå sin politik till förmån av en vänsterinriktad sådan. Detta har redan skett i flera frågor, som tas upp tidigare i bloggen.

3. Om S och Mp ger V för mycket inflytande, kommer Alliansen att rösta för sitt eget förslag. Detta har de antytt redan från början. Det största frågetecknet är Sverigedemokraterna, som med större sannolikhet röstar för Alliansens skuggbudget om Löfvens budget är för vänsterinriktad och därmed ”mer skadligt för Sverige än alternativet”, enligt SD.

Och 4: om S och Mp anpassar sin budget efter den blåa planhalvan för att få igenom den så sviker de sina egna väljare och får det väldigt svårt att återvinna ett tillräckligt stort förtroende för att kunna vinna valet 2018.

Dessa fyra punkter visar toppen av det isberg som Löfven måste ta sig förbi utan att krascha in i. Hur han planerar att göra detta återstår att se. Risken är högst påtaglig att Sverige kan komma att få ett nyval.

Annons

Budgetförslaget 2014

Nu har Löfven gjort sin regeringsförklaring och påbörjat nästa steg i att få till en hållbar regering. Han har ett par veckor på sig att presentera sin budget tillsammans med Miljöpartiet. Denna budget skall sedan ligga till grund för framtida reformer och spegla den politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill föra – som de redan tagit upp tidigare i veckan.

Men i och med rådande parlamentariska läget där S och Mp har en historiskt svag regering så uppstår det svårlösta problem när det gäller att få igenom deras budget.

1. Socialdemokraterna kan inte få igenom en ”ren” S:budget utan måste anpassa sig efter Miljöpartiet, och tvärtom. Båda måste ge eftergifter och förhandla, vilket i sig inte är ovanligt. Det som däremot är anseendeväckande är hur ett av Sveriges minsta partier får en såpass stor roll i hur Sverige skall styras. Miljöpartiet har dessutom fått ge vika i många av sina kärnfrågor, vilket antyder att deras vilja att regera är större än deras vilja att föra sin egen politik. Detta borde vara svårt för Miljöpartiets väljare att svälja.

2. Vänsterpartiet måste få ett reellt inflytande så att de inte lägger ner sin röst, vilket leder till att både Mp och S tvingas frångå sin politik till förmån av en vänsterinriktad sådan. Detta har redan skett i flera frågor, som tas upp tidigare i bloggen.

3. Om S och Mp ger V för mycket inflytande, kommer Alliansen att rösta för sitt eget förslag. Detta har de antytt redan från början. Det största frågetecknet är Sverigedemokraterna, som med större sannolikhet röstar för Alliansens skuggbudget om Löfvens budget är för vänsterinriktad och därmed ”mer skadligt för Sverige än alternativet”, enligt SD.

Och 4: om S och Mp anpassar sin budget efter den blåa planhalvan för att få igenom den så sviker de sina egna väljare och får det väldigt svårt att återvinna ett tillräckligt stort förtroende för att kunna vinna valet 2018.

Dessa fyra punkter visar toppen av det isberg som Löfven måste ta sig förbi utan att krascha in i. Hur han planerar att göra detta återstår att se. Risken är högst påtaglig att Sverige kan komma att få ett nyval.

Hur ska Löfven styra Sverige?

När nu Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet avser att bilda en minoritetsregering uppstår snabbt några intressanta frågeställningar.

Hur ska de driva igenom sin politik utan att först förhandla med de andra partierna, då främst Vänsterpartiet?
Vad händer med förtroendet om förslag efter förslag inte kommer igenom riksdagen?

Den viktigaste frågan just nu torde dock vara hur de ska få igenom sin budget. Om den är baserad på Socialdemokratik och Miljöpartistisk politik ter det sig osannolikt att oppositionen kommer att släppa igenom den. Även med hjälp utav Vänsterpartiet saknas egen majoritet och man tvingas att förlita sig på att Sverigedemokraterna kommer att rösta för den.

Löfven säger att han kan bilda en regering och få igenom en rödgrön budget. Men han vet inte hur, bara att det kommer att gå.

Detta betyder att Löfven nu måste samarbeta ännu närmare Vänsterpartiet än tidigare som vet att de kan ställa högre krav.
Miljöpartiet å sin sida får se sig överkörda i många av sina kärnfrågor då de inte är stora nog att ta upp striden med Socialdemokraterna. Om det inte blir så betyder det istället att S är de som måste backa från sina kärnfrågor. Kontentan blir att ingen kommer att känna igen politiken som kommer att presenteras.

Folket vill ha en förändring genom en rödgrön regering hör jag ibland sägas. Men tittar man på valresultatet för 2010 och 2014 ser det ut såhär:

2010:
S+MP+V = 43,6%

2014:
S+MP+V = 43,6%

(Källa: http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/ & http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/ )

Vad betyder detta? Alliansen tappade många väljare till SD, men det gjorde även de rödgröna. Däremot är det ett större antal väljare från Alliansen som gått över till SD, vilken delvis kan förklara tappet. Men betyder årets resultat verkligen att Sverige vill ha en rödgrön regering när sympatisörerna är precis lika många som för 4 år sedan  – och dessutom fortfarande saknar egen majoritet?