Den feministiska regeringen motarbetar aktivt kvinnor

Det är intressant läsning när man tittar på de förändringar som sker inom RUT och hur dessa kommer att påverka arbetsmarknaden. Det mönster som uppstår är att mansdominerade yrken får vara kvar – eller utökas, medan kvinnodominerade försvinner eller försvagas.

Förändringarna gynnar dessutom direkt de mest välbeställda av folket, inte de mest utsatta.

Detta kommer från en uttalat feministisk regering.

Som bekant försvann möjligheten att få avdrag för läxhjälp redan i augusti 2015 (Skatteverket.se) där främst ungdomar och tjejer arbetar/-de. Att denna arbetsform är kvinnodominerad ser man genom att flertalet av de företag som tillhandahåller tjänsten aktivt uppmanar män till att söka för att få en jämnare könsfördelning. Ett exempel på detta är Läxhjälpen.

Även städ-rut försämrades genom att endast inkludera ”enklare uppgifter” samtidigt som taket halverades. Den som nyttjat städ-rut vet att det till största del är kvinnor med invandrarbakgrund som arbetar med detta. Kvinnor är representerade till 76% enligt SCB. (SCB.se)

I ett slag blev två kvinnodominerade yrkesområden försvagade.

På andra sidan av förändringarna ser man hur mansdominerade yrken däremot frodas. Trädgårdsarbete finns kvar. Tittar man på SCB:s statistik för de yrken som har med trädgård att göra är fördelningen till mäns fördel upp till 75%. (SCB.se)

Utöver detta ska även flytthjälp inkluderas i RUT från och med augusti 2016. Det behövs ingen statistik från SCB för att veta om detta yrke är mans- eller kvinnodominerat.

 

Om man sedan tittar på vilka som kommer att använda dessa avdrag blir det samtidigt tydligt att det är välbeställda som har mest nytta av avdragen. Det är t.ex. sällan som låginkomsttagare äger en villa med en såpass stor trädgård att de behöver hjälp för att ta hand om den.

Samma sak gäller flytthjälpen. Det är billigare för de med lägre inkomster att be vänner och betala med pizza än att hyra in en flyttfirma.

Som en fotnot kan nämnas att förändringarna i ROT även endast gynnar höginkomsttagare i och med att taket är detsamma medan procentsatsen på vad du kan dra av är mindre. Det betyder att du måste spendera MER pengar för att kunna utnyttja hela avdraget.

Rot förändring

Innan förändringen kunde man dra av 50 000 kr om man hade en faktura på 100 000 kr. Efter förändringen kan man bara dra av 33 000 kr på samma faktura. Om du däremot renoverar för minst 167 000 kr så kan du dra av 50 000 kr som tidigare. Med andra ord kan du bara dra av maxbeloppet om du har tillräckligt mycket pengar att renovera för.

Regeringen Löfven är uttalat feministisk och lutar åt vänster. Det väljarna borde fråga sig i det här läget är varför deras beslut då riktar sig mot, och ger extra fördelar till, män och höginkomsttagare.

Annons

Den skenade våldtäktsstatistiken är en myt

Alldeles för ofta både hör och läser man att våldtäkterna har ökat med flera hundra procent beroende på vilken tidsperiod man använder för att visa sin poäng. Detta är FEL. Det är så fel och så missvisande att det blir snudd på pinsamt – nästan lika pinsamt som det är för alla som okritiskt går på detta och delar denna ”fakta” vidare.

Att våldtäktsfallen har ökat stämmer. Men det har helt andra anledningar än vad som försöker påvisas. Att det t.ex. beror på mängden flyktingar, eller på deras kvinnosyn. År 2008 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten Våldtäkt mot personer 15 år och äldre, som avsåg 1995–2006. Enligt den har anmälningarna av ”våldtäkter med fler gärningspersoner” ökat kraftigt sedan 1990-talet. År 1995 skattade Brå att det hade anmälts 116 fall. År 2006 anmäldes 553 fall – en fyrfaldig ökning på drygt tio år. Vilket verkar illa. Detta är dessutom en siffra som ökat ännu mer till idag.

Det är dags att reda ut begreppet lite och förklara varför det inte går att jämföra statistiken över längre tid än 2005 eller ens mellan länder.

Varför kan man inte jämföra statistiken över tid, eller mellan länder? Detta har flera anledningar.

Vi har en vidare definition av våldtäkt, rent juridiskt, än många andra länder.

I den nya sexualbrottslagen från 2005 så har vi en skillnad gentemot andra länders lagar. Den bl.a. klassificerar flera olika sexualbrott som våldtäkt. T.ex. Sexuellt utnyttjande räknas numera som våldtäkt. Nedan visas fler av dom parametrar som gör att statistiken ökar t.ex:

  • Fler gärningar ska bedömas som våldtäkt. Kravet på tvång sätts lägre.
  • När någon har sex med en person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av medvetslöshet, sömn eller drogpåverkan, kommer det att kunna bedömas som våldtäkt.
  • En särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn införs. Kravet på tvång slopas helt.
  • Preskriptionstiden förlängs för sexualbrott mot minderåriga.
  • Om någon våldtar en annan upprepade gånger räknas varje enskilt fall in som en våldtäkt.

sexbrott_75_11_mini

Detta innebär att mängden våldtäktsfall ökar dramatiskt om man jämför med t.ex. 70-talet som hade en mycket snävare definition än vad vi har idag. Ovanstående innebär samtidigt att man inte kan jämföra statistiken mellan länder, då vår definition av våldtäkt skiljer sig tydligt åt från dessa.

Anmälningsbenägenheten har dessutom ökat med tiden som också leder till att statistiken visar en ökning av anmälda brott. Det stämmer inte heller att andelen överfallsvåldtäkter ökat dramatiskt. Enligt ovanstående rapport från 2008 anmäldes runt 200 till 300 överfallsvåldtäkter årligen och allt talar för att siffran är runt densamma även nu. (Metro 15/1 2016)

Man kan alltså inte jämföra statistiken över längre tid än från 2005 eller mellan länder. Att Sverige skulle ha en av de högsta våldtäktsfrekvensen i världen blir därmed missvisande. Klara Hradilova-Selin är en utredare hos BRÅ som förklarar det hela mycket väl:

”Vi har en vidare definition av våldtäkt, rent juridiskt, än många andra länder. Och när det kommer till enskilda personer har vi sett en tendens till att fler och fler vill anmäla de här brotten. Och den enskilt kanske största förklaringsfaktorn bakom den höga nivån är hur polisen registrerar brotten i Sverige. Varje enskild händelse som offret kan någorlunda uppge i tid räknas som en händelse i statistiken. Om en person utsatts upprepade gånger av sin sambo kan det alltså bli väldigt många brott. Så är det inte i många andra länder”, säger Klara Hradilova-Selin. (Svt 8/12 2015)

Det är alltså viktigt att hålla huvudet kallt i debatten innan man drar förhastade slutsatser. Sverige har inte blivit så mycket farligare som många vill påskina, var källkritisk till den statistik som visas och tänk på att det är mycket enkelt att vinkla sanningen.